Вийшла з друку українсько-польська монографія «Communication as a factor of transparency of social interaction: psychological, historical, legal, economic and political dimensions» за редакцією доктора Яцека Мрозека Jacek Mrozek – директора філії Вармінсько-Мазурського університету в Ельку (Польща), Оксани Коваль Oksana Koval – директора навчально-наукового інституту комунікацій Навчально-Науковий Інститут Комунікацій ЗУНУ Західноукраїнський національний університет та Кристини Жолковської Krysia Ziółkowska – доктора факультету права та адміністрації UWM.

Рецензували наукову працю професор Жешувського університету Єжи Ніколаєв, професор Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського Анатолій Вихрущ Анатолій Вихрущ та декан психолого-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Володимир Чайка.

Книга презентує різнобічні реадаптовані й конструктивно відрефлексовані матеріали учасників Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Комунікація як чинник транспарентності соціальної взаємодії: психологічний, історичний, правовий, економічний та політичний виміри», організованої навчально-науковим інститутом комунікацій ЗУНУ спільно з кафедрою психології та соціальної роботи класичного університету Тернополя, яка відбулася 28 квітня 2022 року.

Серед співорганізаторів конференції: Вармінсько-Мазурський університет (філія в Ельку, Польща) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku, Нідерландська бізнес-академія (Нідерланди) Netherlands Business Academy, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (факультет права та соціальних наук, Грузія) Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia, Фонд Юліуша Словацького Conviventia у Варшаві (Польща) Fundacja Conviventia.

Конференція слугувала відкритою платформою для публічних дебатів та професійних дискусій з метою інтеграції інтелектуального потенціалу не лише українських університетів, а й науковців та практиків із 40 університетів 15 країн світу: України, Польщі, Нідерландів, Італії, Іспанії, Грузії, Словаччини, США, Латвії, Азербайджану, Словенії, Австрії, Канади, Німеччини, ОАЕ.

«Сучасний світ страждає від відсутності єдиних правил взаєморозуміння, взаємоприйняття та взаємоповаги між державами. Тому питання відкритості, прозорості, недвозначності, відповідальності у спілкуванні та соціальній взаємодії є сьогодні дуже актуальними», – зазначив у передмові до монографії ректор ЗУНУ професор Андрій Крисоватий.

Сподіваємося і надалі зберегти добру традицію проведення різноформатних міжнародних зустрічей, дискусійних платформ, семінарів та конференцій, які покликані стимулювати вироблення науково обґрунтованого бачення суспільних викликів, враховуючи історичні передумови, новітні тренди та глобальні ризики, сучасні вітчизняні реалії та міжнародний досвід задля колаборації міжнародної освітянської спільноти навколо надзвичайно актуальних світових проблем.

#Західноукраїнський_національний_університет
#Навчально_науковий_інститут_комунікацій_ЗУНУ
#Програма_двох_дипломів
#Психолгогія_перемовин_та_медіація
#Переговори
#Медіація

Від admin