Школа професійного розвитку «АКМЕ»

Школа професійного розвитку «АКМЕ» як структурний підрозділ навчально-наукового інституту комунікацій ЗУНУ створена з метою підвищення рівня професійної готовності студентів до майбутньої професії та вдосконалення фахових компетенцій дипломованих спеціалістів.

Основні завдання  Школи професійного розвитку «АКМЕ»:

–  підвищення рівня практичних професійних знань, умінь і навичок учасників ШПР «АКМЕ»;
–  підготовка та навчання слухачів у дусі дотримання й поваги до принципів справедливості, толерантності та людської гідності;
–  впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки слухачів;
–  сприяння вдосконаленню взаємодії учас­ників освітнього процесу;
–  надання можливості моделювання реальних ситуацій у контексті майбутньої професійної діяльності;
–  розвиток soft-skils учасників Школи;
–  формування професійного мислення, культури та моральних цінностей.

Проекти, що зреалізовуються:

– Проект «Перезавантаження» – тренінги підвищення психолого-педагогічної кваліфікації вчителів ЗОШ та викладачів ЗВО;
– Проект «Спеціальність +» як платформа  для  усвідомлення й усунення особистісних бар’єрів та розширення меж професійних можливостей.

Спеціальність +: «Бізнес-тренер». Рівень І. спрямований на оволодіння навичками бізнес-тренера як додатковою компетенцією студентів ЗУНУ та інших ВНЗ, яка може стати у майбутньому основною професійною діяльністю, або ґрунтовним додатковим підсиленням основної кваліфікації.

Спеціальність +: «Бізнес-тренер». Рівень ІІ. спрямований на оволодіння професії бізнес-тренера дипломованими спеціалістами, які вирішили змінити свою професійну діяльність, або підвищити її рівень.

–  Проект «АКМЕ» – практико-орієнтована платформа для вироблення професійних навичок студентів 3-4 курсів бакалаврату, 1-2 курсів магістратури та 1 курсу аспірантури.


Бригадир Марія Богданівна

Посада: директор Школи професійного розвитку «АКМЕ», доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль
Кабінет: 1202
Е-mail: m.bryhadyr@admin

Бойко Діана Анатоліївна

Посада: лаборант

Контакти:

Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль
Кабінет: 1202
Е-mail: d.boiko@wunu.edu.ua

Західноукраїнський національний університет
вул. Львівська, 11 (центральний корпус)
м. Тернопіль, 46009
https://www.wunu.edu.ua/

Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету
вул. Бережанська, 4 
м. Тернопіль, 46027
http://library.wunu.edu.ua/