Школа міжнародних комунікацій

Школа міжнародних комунікацій створена з метою організації роботи з питань координації та розвитку міжнародної освітньої та наукової діяльності студентів і співробітників університету, іноземних громадян, а також осіб без громадянства для задоволення навчально-наукових, культурних, правових, рекреаційних та інших інтересів.

Основні функції Школи міжнародних комунікацій:

– організація заходів, спрямованих на розвиток міжнародних комунікацій, на основі принципів законності, демократичності та рівноправності,
– налагодження контактів з українськими та іноземними навчальними закладами, науково-дослідницькими центрами, громадськими організаціями та доброчинними фондами,
– пошук можливостей міжнародної співпраці у сфері розробки та координування міжрегіональних і міжнародних проектів,
– організація стажування студентів, викладачів ЗУНУ закордоном і сприяння їхній участі у міжнародних наукових і навчально-освітніх заходах,
– сприяння організації іншомовної підготовки зацікавлених осіб (студентів, аспірантів і докторантів, науково-педагогічних працівників тощо).

Західноукраїнський національний університет
вул. Львівська, 11 (центральний корпус)
м. Тернопіль, 46009
https://www.wunu.edu.ua/

Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету
вул. Бережанська, 4 
м. Тернопіль, 46027
http://library.wunu.edu.ua/

ЦАРИК
Ольга Михайлівна

Посада: в.о. директора Школи міжнародних комунікацій,
професор кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор

Контакти: м.Тернопіль, вул. Львівська, 11, кабінет: 1403
E-mail: tsarykolga@gmail.com, o.tsaryk@wunu.edu.ua