Школа перемовин

Школа перемовин як структурний підрозділ навчально-наукового інституту комунікацій ЗУНУ створена з метою надання освітніх послуг, зокрема: набуття слухачами навичок та вмінь ведення переговорів, безконфліктного та конструктивного спілкування; підвищення професійного рівня психологів, поліцейських, менеджерів та ін. фахівців, які працюють у сфері «людина-людина».

Участь у проектах Школи відкриває можливості вдосконалення:

– практичних комунікативних знань, умінь і навичок;
– соціальних навичок спілкування;
– позитивного мислення в конфліктних ситуаціях;
– вміння домовлятися;
– дотримання принципів справедливості, толерантності та людської гідності у спілкуванні;
– розуміння мотивації співбесідника і прогнозування його поведінки.

Основні функції Школи перемовин:

– запровадження інноваційних освітніх програм у сфері комунікацій;
– ведення короткотермінових курсів, тренінгів, вебінарів, консультування з перемовин для працівників силових структур (СБУ, МВС, кримінально-виконавчої служби), психологічних служб, бізнес сфери тощо, спрямованих на розвиток стресостійкості, емоційного інтелекту та формування ключових компетенцій використання інтерактивних інструментів і нових підходів до успішного ведення політичних (дипломатичних), військових, торговельних, гуманітарних перемовин в екстремальних умовах;
– проведення навчальних турнірів, конгресів, конференцій, літніх шкіл тощо.

Західноукраїнський національний університет
вул. Львівська, 11 (центральний корпус)
м. Тернопіль, 46009
https://www.wunu.edu.ua/

Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету
вул. Бережанська, 4 
м. Тернопіль, 46027
http://library.wunu.edu.ua/